Salg & Levering

FT Døre & Vinduer ApS salgs og leveringsbetingelser er gældende for alle leveringer.

I øvrigt gælder de betingelser, der er anført i indhentet tilbud.

Reklamationer skal påtales inden 8 dage fra levering og inden montering.

Produktansvarsforsikring

Samtlige produkter fra FT Døre & Vinduer APS er omfattet af firmaets produktansvarsforsikring.

Garanti

FT Døre & Vinduer ApS yder 5 års garanti på fabrikations- og materialefejl.

På glas videregives til glasleverandørens 5 år garanti. Garantien gælder fra leverings dato.

Monteringsvejledning

Med hver leverance medfølger en detaljeret monteringsvejledning.

Serviceforpligtelser

FT Døre & Vinduer’s serviceforpligtigelser omfattet ikke:

Almindelig efterhjælp, som f.eks. smøring, afhøvling eller justering.

Skader opstået:

  • på grund af videre forarbejdning af produktet, herunder glasisætning,
  • på grund af uhensigtsmæssig montering,
  • på grund af fejlbetjening,
  • på grund af mangelfuld vedligeholdelse af træværk, beslagdele m.m.

Det forudsættes, at fabrikkens til enhver tid gældende isætnings- og vedligeholdelsesvejledning er fulgt.

Reklamationer må ske gennem Deres leverandør og det forudsætter, at reklamationen forud er besigtiget af den håndværker, der har foretaget monteringen.